PrivacyVerklaring

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Wij gaan zorgvuldig met al jouw gegevens om. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt. In deze privacyverklaring vertellen wij jou precies wat wij met jouw gegevens doen.

_______________________________________________________________

Privacyverklaring

Liefdevol Leven maakt deel uit van de Academie voor Holistisch Coachen en maakt gebruik van de website www.liefdevolleven.nu.

Contactgegevens Academie voor Holistisch Coachen: Professor Bronkhorstlaan 10-86
3723 MB Bilthoven
info@liefdevolleven.nu

KvK nr. 55663915

In deze privacyverklaring is de Academie voor Holistisch Coachen – hierna te noemen Liefdevol Leven - verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Liefdevol Leven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.

Privacyverklaring Liefdevol Leven

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
- Locatiegegevens.
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@liefdevolleven.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Liefdevol Leven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Om jou deel te kunnen laten nemen aan een online webinar en/of online programma.

- Voor het afhandelen van jouw betaling.
- Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
- Om je te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Liefdevol Leven analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Liefdevol Leven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Liefdevol Leven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Liefdevol Leven) tussen zit. Liefdevol Leven gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Je gegevens worden opgeslagen in: Mail Blue. Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Mail Blue is hier terug te vinden: https://mailblue.nl/wp- content/uploads/Verwerkersovereenkomst-MailBlue.pdf. Ben je een klant dan worden je gegevens bewaard in ons boekhoudprogramma.

Privacyverklaring Liefdevol Leven pag. 2

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Liefdevol Leven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
 • Zolang je deelnemer bent aan een onlineprogramma of klant bent in het algemeen:
  • Voor- en achternaam -
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • E-mailadres

Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd (uiterlijk binnen 2 weken) uit ons bestand. Tenzij je een klant bent, dan sturen wij je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaren wij wel jouw factuur en klantgegevens in verband met onze wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Liefdevol Leven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zoals bijvoorbeeld onze boekhouder en virtuele assistent, mailprogramma en webhosting. Liefdevol Leven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Liefdevol Leven gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Liefdevol Leven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Liefdevol Leven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@liefdevolleven.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Liefdevol Leven wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Liefdevol Leven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. SSL-certificaat: wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@liefdevolleven.nu.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Wij zullen deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.